Dan Laurin gör sprakande festdramaturgi av Roman

Dan Laurin spelar Roman i fyrtiofem korta satser.