Erik Helmerson: Det är fel att svartlista hans låtar