Lisa Magnusson: Oansvarigt när SVT lyfter Zytomierskas virushysteri som likvärdig faktabaserade teorier