Lisa Magnusson: Så skulle du ha dött under antiken