Mängder med klagomål på hala trottoarer

Den bristfälliga halkbekämpningen i Stockholm väcker starka reaktioner.