Sara Martinsson: Ola Håkansson är popkungen som hela tiden lyckas hålla sig själv relevant