”Stockholmare kan smitta oss”

Regeringen måste ingripa.