Stockholmstestet vecka 11

Eva-Karin Gyllenberg ställer fem frågor om Drottningholms slott.