”Varför slutade jag inte bara att dricka?”

Hanna Hellquist: Jag har varit nykter i tre år och jag har fått tillbaka mitt liv.

Hanna Hellquist.